Unlocking the Samsung Galaxy S21/S22/S23

Mở khóa mạng Samsung Galaxy S21/S22/S23

Bạn đang muốn mở khóa mạng trên Samsung Galaxy S21 của mình, S22, hoặc S23? Mở khóa mạng cho phép bạn sử dụng điện thoại của mình với bất kỳ nhà mạng nào bạn chọn, cho phép bạn tự do chuyển đổi nhà cung cấp hoặc sử dụng thẻ SIM địa phương khi đi du lịch. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình mở khóa mạng cho từng thiết bị hàng đầu của Samsung này.

Mở khóa mạng Samsung Galaxy S21

Để mở khóa mạng trên Samsung Galaxy S21 của bạn, làm theo các bước sau:

Nhận NCK (mạng) mã số: Để mở khóa phong tỏa mạng, bạn sẽ cần mã NCK. Bạn có thể lấy mã này bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hiện tại của mình hoặc sử dụng dịch vụ mở khóa của bên thứ ba.

Nhập mã mở khóa: Khi bạn có mã NCK, lắp thẻ SIM từ nhà cung cấp dịch vụ khác vào Galaxy S21 của bạn. Bạn sẽ được nhắc nhập mã mở khóa. Chỉ cần nhập mã được cung cấp để mở khóa mạng.

Tận hưởng thiết bị đã mở khóa của bạn: Khi bạn đã nhập thành công mã mở khóa, Samsung Galaxy S21 của bạn sẽ được mở khóa mạng. Bây giờ bạn có thể sử dụng nó với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tương thích nào.

Mở khóa mạng Samsung Galaxy S22

Để mở khóa mạng trên Samsung Galaxy S22 của bạn, làm theo các bước sau:

Truy cập cài đặt mở khóa mạng: Trên Galaxy S22 của bạn, đi tới Màn hình chính và vuốt lên để mở menu. Choose Settings > Connections > More connection settings > Network unlock.

Cung cấp số IMEI: Để nhận mã mở khóa mạng, bạn sẽ cần cung cấp số IMEI của Samsung Galaxy S22. Quay số *#06# trên thiết bị của bạn để lấy số IMEI gồm 15 chữ số.

Lấy mã mở khóa: Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hiện tại của bạn hoặc sử dụng dịch vụ mở khóa của bên thứ ba để lấy mã mở khóa mạng cho Galaxy S22 của bạn. Cung cấp cho họ số IMEI khi được yêu cầu.

Nhập mã mở khóa: Khi bạn có mã mở khóa, lắp thẻ SIM từ nhà cung cấp dịch vụ khác vào Galaxy S22 của bạn. Làm theo lời nhắc trên màn hình để nhập mã mở khóa và mở khóa mạng.

Tận hưởng thiết bị đã mở khóa của bạn: Sau khi nhập mã mở khóa thành công, Samsung Galaxy S22 của bạn sẽ được mở khóa mạng. Bây giờ bạn có thể sử dụng nó với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tương thích nào.

Mở khóa mạng Samsung Galaxy S23

Để mở khóa mạng trên Samsung Galaxy S23 của bạn, làm theo các bước sau:

Truy cập cài đặt mở khóa mạng: Vuốt lên trên Màn hình chính của Galaxy S23 để mở menu. Choose Settings > Connections > More connection settings > Network unlock.

Lấy mã mở khóa: Để mở khóa chặn mạng trên Samsung Galaxy S23 của bạn, bạn sẽ cần mã NCK. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hiện tại của bạn hoặc sử dụng dịch vụ mở khóa của bên thứ ba để lấy mã mở khóa.

Nhập mã mở khóa: Lắp thẻ SIM từ nhà mạng khác vào Galaxy S23 của bạn. Khi được nhắc, nhập mã mở khóa do nhà mạng hoặc dịch vụ mở khóa cung cấp để mở khóa mạng.

Tận hưởng thiết bị đã mở khóa của bạn: Khi bạn đã nhập thành công mã mở khóa, Samsung Galaxy S23 của bạn sẽ được mở khóa mạng. Bây giờ bạn có thể sử dụng nó với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tương thích nào.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng;

Mở khóa mạng Samsung Galaxy S21 của bạn, S22, hay S23 mở ra một thế giới đầy khả năng, cho phép bạn sử dụng thiết bị của mình với bất kỳ nhà mạng nào bạn chọn. Cho dù bạn muốn chuyển đổi nhà cung cấp hay sử dụng thẻ SIM địa phương khi đi du lịch, mở khóa mạng mang lại cho bạn sự tự do và linh hoạt mà bạn cần. Hãy làm theo các bước được nêu trong bài đăng trên blog này để mở khóa mạng trên thiết bị Samsung Galaxy của bạn và tận hưởng những lợi ích của điện thoại đã được mở khóa.

Hỗ trợ số SMS tạm thời

Chúng tôi sử dụng quảng cáo để giữ cho nội dung của chúng tôi miễn phí cho bạn.
Vui lòng cho phép quảng cáo và để các nhà tài trợ tài trợ cho hoạt động lướt web của bạn.
Cảm ơn bạn! ❤️

Cool with me ☺️ I've disabled my AdBlocker. Đi nào!
x