Användarvillkor Temp SMS Webbplats

Välkommen till Tempsmss.com!

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av Temp SMS:s webbplats, belägen vid https://tempsmss.com.

Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Tempsmss.com om du inte accepterar att följa alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, Sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla avtal: “Klient”, “Du” och “Din” hänvisar till dig, personen loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. “Företaget”, “Oss själva”, “Vi”, “Vår” och “Oss”, hänvisar till vårt företag. “Fest”, “Fester”, eller “Oss”, avser både Kunden och oss själva. Alla villkor avser erbjudandet, godkännande och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen för vår assistans till kunden på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att möta kundens behov med avseende på tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för, rådande lag i Nederländerna. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, flertal, versaler och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och därför som hänvisningar till detsamma.

Småkakor

Vi använder oss av cookies. Genom att gå till Tempsmss.com, du samtyckte till att använda cookies i enlighet med Temp SMS:s sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges, Temp SMS och/eller dess licensgivare äger de immateriella rättigheterna för allt material på Tempsmss.com. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från Tempsmss.com för ditt eget personliga bruk under förutsättning av begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Återpublicera material från Tempsmss.com
 • Sälja, hyra eller underlicensiera material från Tempsmss.com
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Tempsmss.com
 • Omfördela innehåll från Tempsmss.com

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. Temp SMS filtrerar inte, redigera, publicera eller granska kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från Temp SMS,dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter hos personen som publicerar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar, Temp SMS ska inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidits till följd av all användning av och/eller publicering av och/eller uppkomsten av kommentarerna på denna webbplats.

Temp SMS förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar det:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det;
 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inga ärekränkande, ärekränkande, offensiv, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integriteten
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet.

Du ger härmed Temp SMS en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera alla dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkar till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och
 • Systemomfattande ackrediterade företag utom värvning av ideella organisationer, köpcentrum för välgörenhet, och välgörenhetsinsamlingsgrupper som kanske inte hyperlänkar till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) är inte på något sätt vilseledande; (b) antyder inte falskt sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor;
 • dot.com community-webbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • onlinekatalogdistributörer;
 • internetportaler;
 • bokföring, advokat- och konsultföretag; och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar det: (a) länken skulle inte få oss att se negativt ut för oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen har inga negativa rekord hos oss; (c) fördelen för oss från hyperlänkens synlighet kompenserar frånvaron av Temp SMS; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge som länken: (a) är inte på något sätt vilseledande; (b) antyder inte falskt sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i paragraf 2 ovan och är intresserade av att länka till vår hemsida, du måste meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Temp SMS. Vänligen inkludera ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats, och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor för svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren som är kopplad till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som är meningsfull i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Temp SMS:s logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

ramar

Utan förhandsgodkännande och skriftligt tillstånd, du får inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Innehållsansvar

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på din webbplats. Ingen länk(s) bör visas på alla webbplatser som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminell, eller som gör intrång, annars bryter mot, eller förespråkar intrång eller annan kränkning av, eventuella tredje parts rättigheter.

Din integritet

Läs integritetspolicyn

Förbehåll av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och dess länkpolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats, du samtycker till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, du är fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara dig direkt.

Vi säkerställer inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller riktighet; Vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

varning

I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter, vi utesluter alla representationer, garantier och villkor relaterade till vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning gör det:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 • begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 • utesluta något av vårt eller dina ansvar som kanske inte är undantagna enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) styr alla skulder som uppstår under ansvarsfriskrivningen, inklusive skulder som uppstår i kontrakt, vid skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, vi kommer inte att hållas ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.

Stöd Temp SMS-nummer

Vi använder annonser för att hålla vårt innehåll gratis för dig.
Tillåt annonser och låt sponsorer finansiera din surfning.
Tack! ❤️

Cool with me ☺️ I've disabled my AdBlocker. Nu går vi!
x