Gebruiksvoorwaarden Temp SMS-website

Welkom bij Tempsmss.nl!

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Temp SMS, gevestigd in https://tempsmss.com.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Tempsmss.com niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: “Cliënt”, “Jij” en “Jouw” verwijst naar jou, de persoon logt in op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Ons” en “Ons”, verwijst naar ons bedrijf. “Feest”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst zowel naar de klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, acceptatie en overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan, heersend Nederlands recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden als uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend naar hetzelfde.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door Tempsmss.com te bezoeken, u stemde ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Temp SMS.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze aangesloten/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders aangegeven, Temp SMS en/of haar licentiegevers bezitten de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Tempsmss.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier toegang toe krijgen vanaf Tempsmss.com voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

 • Publiceer materiaal van Tempsmss.com opnieuw
 • Verkopen, materiaal van Tempsmss.com huren of in sublicentie geven
 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van Tempsmss.com
 • Verspreid inhoud van Tempsmss.com opnieuw

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te posten en uit te wisselen. Tijdelijke SMS filtert niet, bewerking, opmerkingen publiceren of beoordelen voordat ze op de website verschijnen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Temp SMS,haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen geven de opvattingen en meningen weer van de persoon die zijn mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, Temp SMS is niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de opmerkingen op deze website.

Temp SMS behoudt zich het recht voor om alle Reacties te controleren en alle Opmerkingen te verwijderen die als ongepast kunnen worden beschouwd, beledigend of veroorzaakt schending van deze Algemene voorwaarden.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en u beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot copyright, octrooi of handelsmerk van een derde partij;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijke opmerkingen, lasterlijk, offensief, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten aan te moedigen of te promoten.

U verleent Temp SMS hierbij een niet-exclusieve gebruikslicentie, reproduceren, bewerken en anderen autoriseren voor gebruik, reproduceer en bewerk al uw opmerkingen in welke vorm dan ook, formaten of media.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuws organisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra, en liefdadigheidsfondsen die geen hyperlink naar onze website hebben.

Deze organisaties kunnen naar onze startpagina linken, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (A) is op geen enkele manier misleidend; (B) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten; en (C) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com community-sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van online telefoonboeken;
 • internet portalen;
 • boekhouding, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we dat besluiten: (A) de koppeling zou ons niet ongunstig doen overkomen op onszelf of op onze geaccrediteerde bedrijven; (B) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (C) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Temp SMS; en (D) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (A) is op geen enkele manier misleidend; (B) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en (C) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de organisaties bent die worden vermeld in paragraaf 2 hierboven en zijn geïnteresseerd in een link naar onze website, U dient ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Temp SMS. Vermeld a.u.b. uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wachten 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van Temp SMS of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

kaders

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming, u mag geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website verschijnen. Geen link(s) zou moeten verschijnen op elke website die als lasterlijk kan worden geïnterpreteerd, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anderszins schendt, of pleit voor de inbreuk of andere schending van, eventuele rechten van derden.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu te linken naar onze Website, u stemt ermee in gebonden te zijn aan deze koppelingsvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijderen van links van onze website

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook beledigend is, u bent vrij om contact met ons op te nemen en ons op elk moment te informeren. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om u rechtstreeks te antwoorden.

Wij kunnen er niet voor zorgen dat de informatie op deze website correct is, wij staan ​​niet in voor de volledigheid of juistheid ervan; evenmin beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, we sluiten alle representaties uit, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website. Niets in deze disclaimer zal dat doen:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • een van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 • een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in dit artikel en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (A) zijn onderworpen aan het vorige lid; en (B) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit het contract, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Ondersteuning van tijdelijke sms-nummers

We gebruiken advertenties om onze inhoud voor u gratis te houden.
Sta alstublieft advertenties toe en laat sponsors uw surfen financieren.
Dank je! ❤️

Cool with me ☺️ I've disabled my AdBlocker. Laten we gaan!
x