Terms of Use Temp SMS Website

Καλώς ήρθατε στο Tempsmss.com!

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του ιστότοπου της Temp SMS, που βρίσκεται στο https://tempsmss.com.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Tempsmss.com εάν δεν συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, Δήλωση απορρήτου και σημείωση αποποίησης ευθύνης και όλες οι συμφωνίες: “Πελάτης”, “Εσείς” και “Τα δικα σου” αναφέρεται σε εσάς, το άτομο συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. “Η εταιρία”, “Εμείς οι ίδιοι”, “Εμείς”, “Μας” και “Μας”, αναφέρεται στην Εταιρεία μας. “Κόμμα”, “Κόμματα”, ή “Μας”, αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, αποδοχή και εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητη για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο για τον ρητό σκοπό της ικανοποίησης των αναγκών του Πελάτη σε σχέση με την παροχή των αναφερόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα και με την επιφύλαξη, ισχύον δίκαιο της Ολλανδίας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικός, κεφαλαία και/ή αυτός/αυτή ή αυτοί, θεωρούνται ως εναλλάξιμα και ως εκ τούτου ως αναφέρονται στο ίδιο.

Μπισκότα

Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Με πρόσβαση στο Tempsmss.com, συμφωνήσατε να χρησιμοποιήσετε cookies σε συμφωνία με την Πολιτική Απορρήτου του Temp SMS.

Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέπουν να ανακτούμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας για να ενεργοποιήσουν τη λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών για να διευκολύνουν τα άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Ορισμένοι από τους συνεργάτες/διαφημιστικούς μας συνεργάτες ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Αδεια

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, Το Temp SMS και/ή οι δικαιοπάροχοι του κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο Tempsmss.com. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από το Tempsmss.com για δική σας προσωπική χρήση υπόκεινται σε περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να:

 • Αναδημοσίευση υλικού από το Tempsmss.com
 • Πουλώ, ενοικίαση ή υπο-άδεια υλικού από το Tempsmss.com
 • Αναπαράγω, αντιγράψτε ή αντιγράψτε υλικό από το Tempsmss.com
 • Αναδιανομή περιεχομένου από το Tempsmss.com

Μέρη αυτού του ιστότοπου προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Το Temp SMS δεν φιλτράρει, επεξεργασία, δημοσιεύουν ή εξετάζουν Σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του Temp SMS,τους αντιπροσώπους και/ή τις θυγατρικές της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και τις απόψεις του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, Το Temp SMS δεν φέρει ευθύνη για τα Σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημιές ή έξοδα που προκλήθηκαν και/ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή/και δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο.

Το Temp SMS διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί τυχόν Σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικό ή προκαλεί παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Το εγγυάστε και το εκπροσωπείτε:

 • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε τα Σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις για να το κάνετε;
 • Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα οποιουδήποτε τρίτου μέρους;
 • Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικά, δυσφημιστικός, προσβλητικός, απρεπές ή άλλως παράνομο υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής
 • Τα Σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση ή την προώθηση επιχειρηματικών ή προσαρμοσμένων ή παρουσίασης εμπορικών δραστηριοτήτων ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Με το παρόν χορηγείτε στο Temp SMS μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαράγω, να επεξεργαστείτε και να εξουσιοδοτήσετε άλλους να χρησιμοποιούν, αναπαράγετε και επεξεργαστείτε οποιοδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφές ή μέσα.

Υπερσύνδεση με το Περιεχόμενό μας

Οι παρακάτω οργανισμοί ενδέχεται να συνδεθούν με τον Ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

 • Κυβερνητικές υπηρεσίες;
 • Μηχανές αναζήτησης;
 • Δημοσιογραφικές οργανώσεις;
 • Οι διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων μπορούν να συνδεθούν με τον Ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που υπερσυνδέονται με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων; και
 • Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα εκτός από την προσέλκυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, φιλανθρωπικά εμπορικά κέντρα, και φιλανθρωπικές ομάδες συγκέντρωσης κεφαλαίων που ενδέχεται να μην υπερσυνδέονται με τον ιστότοπό μας.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες Ιστοσελίδας εφόσον ο σύνδεσμος: (ένα) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητική; (σι) δεν υποδηλώνει ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του; και (ντο) ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Ενδέχεται να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

 • κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών καταναλωτών ή/και επιχειρήσεων;
 • τοποθεσίες κοινότητας dot.com;
 • ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα;
 • διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων;
 • πύλες διαδικτύου;
 • λογιστική, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες; και
 • εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικούς συλλόγους.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν το αποφασίσουμε: (ένα) ο σύνδεσμος δεν θα μας έκανε να φαινόμαστε δυσμενείς για τον εαυτό μας ή για τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας; (σι) ο οργανισμός δεν έχει κανένα αρνητικό αρχείο μαζί μας; (ντο) το όφελος για εμάς από την ορατότητα της υπερ-σύνδεσης αντισταθμίζει την απουσία Temp SMS; και (ρε) ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο των γενικών πληροφοριών πόρων.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, εφόσον ο σύνδεσμος: (ένα) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητική; (σι) δεν υποδηλώνει ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του; και (ντο) ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρονται να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στο Temp SMS. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τυχόν διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε τον Ιστότοπό μας, και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στις οποίες θα θέλατε να συνδεθείτε. Περίμενε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδέσουν τον Ιστότοπό μας ως εξής:

 • Με χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας; ή
 • Με τη χρήση του ενιαίου εντοπιστή πόρων που συνδέεται; ή
 • Η χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστότοπού μας είναι συνδεδεμένη με την οποία έχει νόημα εντός του πλαισίου και της μορφής του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.

Δεν θα επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου του Temp SMS ή άλλου καλλιτεχνικού έργου για τη σύνδεση χωρίς άδεια χρήσης εμπορικού σήματος.

πλαίσια

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε πλαίσια γύρω από τις Ιστοσελίδες μας που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση της Ιστοσελίδας μας.

Ευθύνη περιεχομένου

Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύσετε και να μας υπερασπιστείτε έναντι όλων των αξιώσεων που εμφανίζονται στον Ιστότοπό σας. Χωρίς σύνδεσμο(μικρό) θα πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευτεί ως συκοφαντική, άσεμνο ή εγκληματικό, ή που παραβιάζει, διαφορετικά παραβιάζει, ή υποστηρίζει την παράβαση ή άλλη παραβίαση του, τυχόν δικαιώματα τρίτων.

Το απόρρητό σας

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου

Επιφύλαξη Δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας. Εγκρίνετε την άμεση κατάργηση όλων των συνδέσμων προς τον Ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Με συνεχή σύνδεση με τον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ακολουθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας

Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον Ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, είστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε και να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε αιτήματα για την κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε ή να απαντήσουμε απευθείας σε εσάς.

Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά του; ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο διατηρείται ενημερωμένο.

Αποποίηση ευθυνών

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις παραστάσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών δεν θα ισχύει:

 • περιορίζουν ή αποκλείουν την ευθύνη μας ή τη δική σας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό;
 • να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή τη δική σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση;
 • να περιορίσετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία; ή
 • εξαιρέστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που ενδέχεται να μην εξαιρεθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται σε αυτήν την Ενότητα και αλλού σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών: (ένα) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο; και (σι) διέπει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε αδικοπραξία και για παράβαση νόμιμου καθήκοντος.

Εφόσον η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε φύσης.

Υποστήριξη ???? Αριθμοί Temp SMS

Χρησιμοποιούμε διαφημίσεις για να διατηρήσουμε το περιεχόμενό μας ελεύθερο για εσάς.
Επιτρέψτε τις διαφημίσεις και αφήστε τους χορηγούς να χρηματοδοτήσουν το σερφ σας.
Ευχαριστώ! ????

Δροσερός μαζί μου ???? I've disabled my AdBlocker. Πάμε!
Χ